Algemene voorwaarden website Invoering Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze website; Door onze website te gebruiken, stemt u volledig in met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden of een deel van deze gebruiksvoorwaarden, mag u onze website niet gebruiken. U moet minimaal 18 jaar oud zijn om onze website te gebruiken. Door onze website te gebruiken en akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden, garandeert en verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent. Onze site maakt gebruik van cookies. Door onze website te gebruiken en akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden, stemt u in met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van ons [privacybeleid / cookiebeleid].

Licentie om de website te gebruiken Tenzij anders vermeld, zijn wij of onze licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op de website en het materiaal op de website. Onder voorbehoud van de onderstaande licentie zijn al deze intellectuele eigendomsrechten voorbehouden. U mag pagina's van de website alleen voor persoonlijk gebruik bekijken, downloaden en opslaan, onder voorbehoud van de beperkingen die hieronder en elders in deze gebruiksvoorwaarden worden uiteengezet. Je zou niet:

materiaal van deze website publiceren (inclusief herpublicatie op een andere website); materiaal van de website verkopen, verhuren of in licentie geven; materiaal van de website openbaar weergeven; materiaal op onze website reproduceren, dupliceren, kopiëren of anderszins exploiteren voor een commercieel doel; materiaal op de website bewerken of anderszins wijzigen; of herdistribueer materiaal van deze website [behalve voor inhoud die specifiek en uitdrukkelijk beschikbaar wordt gesteld voor herdistributie] Acceptabel gebruik

U mag onze website niet gebruiken op een manier die schade aan de website veroorzaakt of kan veroorzaken of de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website beïnvloedt; of op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband met een illegaal, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit. U mag onze website niet gebruiken voor het kopiëren, opslaan, hosten, verzenden, verzenden, gebruiken, publiceren of distribueren van materiaal bestaande uit (of geassocieerd met) spyware, computervirus, Trojaans paard, worm, toetsaanslaglogger, rootkit of andere kwaadaardige computersoftware. U mag geen systematische of geautomatiseerde activiteiten voor gegevensverzameling (inclusief, zonder beperking, scraping, datamining, gegevensextractie en gegevensverzameling) uitvoeren op of in verband met onze website zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag onze website niet gebruiken om ongevraagde commerciële communicatie te verzenden of te verzenden. U mag onze website niet gebruiken voor marketingdoeleinden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Beperkte toegang

Toegang tot bepaalde delen van onze website is beperkt. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken de toegang tot andere delen van onze website of zelfs onze hele website te beperken. Als we u een gebruikers-ID en wachtwoord verstrekken of toegang geven tot beperkte delen van onze website of andere inhoud of diensten, moet u ervoor zorgen dat het wachtwoord vertrouwelijk wordt behandeld. U moet ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen als u op de hoogte bent van enig ongeautoriseerd gebruik van uw account of wachtwoord. U bent verantwoordelijk voor elke activiteit op onze website die voortvloeit uit het geheim houden van uw wachtwoord en u kunt aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen als gevolg van een dergelijke storing. U mag de gebruikers-ID en het wachtwoord van een andere persoon niet gebruiken om toegang te krijgen tot onze website. We kunnen uw gebruikers-ID en wachtwoord op elk gewenst moment naar eigen goeddunken uitschakelen met of zonder kennisgeving of uitleg. Gebruikers inhoud

In deze gebruiksvoorwaarden betekent "uw inhoud" materiaal (inclusief, zonder beperking, tekst, afbeeldingen, audiomateriaal, videomateriaal en audiovisueel materiaal) dat u voor welk doel dan ook op onze website indient. U verleent ons een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het gebruiken, reproduceren, aanpassen, publiceren, vertalen en verspreiden van uw inhoud in bestaande of toekomstige media. U verleent ons ook het recht om deze rechten in sublicentie te geven en het recht om een ​​claim in te dienen wegens inbreuk op deze rechten. U garandeert en verklaart dat uw inhoud voldoet aan deze gebruiksvoorwaarden.

Uw inhoud mag niet illegaal of illegaal zijn, mag geen inbreuk maken op de wettelijke rechten van derden en mag geen aanleiding geven tot juridische stappen tegen u of ons of een derde partij (althans onder de toepasselijke wetgeving). U mag geen inhoud op de website indienen die het onderwerp is of ooit i